IO HDZ-a Otok: Prave činjenice

Autor/ica
Objavljeno: 5 studeni, 2018

Izvršni odbor HDZ-a Otok uputio je priopćenje za javnost kojim se osvrću na zapošljavanje u Dječjem vrtiću ‘Žabica’ i napuštanje sjednice Općinskog vijeća od strane pet vijećanika HDZ-a. Priopćenje pod naslovom ‘Prave činjenice’, kojeg potpisuje predsjednik IO Branko Samardžić, prenosimo u cijelosti

Prave činjenice

‘Poštovanoj javnosti i institucijama koje su nadležne za kontrolu provedbe nadzora nad radom u predškolskim ustanovama.Priča je vrlo jednostavna kad je sastavljena od suvislih riječi koje čine osmišljeno štivo.Ovdje u Odluci općinskog vijeća Općine Otok o suglasnosti na zapošljavaje dvije odgajateljice u DV Žabica/Otoku, uočava se da je ona nasilno iznuđena i narodski rečeno nešto „ tu smrdi“. Činjenica polazi od toga da je Služba prosvjetne inspekcije u obavljenom nadzoru o radu DV Žabica naišla na nepravilnosti i to na njih više ali naglasak je na:

Previše je polaznika po pojedinom odjeljenju s obzirom na veličinu grupa kao i na broj djece posebnim potrebama kojima je potebna dodatna opservacija sa dopunskim radom u njihovom boravku u vrtiću (to su činjenice koje se lako provjere u vrtiću i zna se tko ih po Zakonu može kao takve ocijeniti-člankom ne želimo uvrijediti nijednog polaznika).Taj Zapisnik je potpisan i uredno arhiviran.Ali on ne bi smio biti arhiviran nego mora biti provediv na legalan način o Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, pročićeni tekst zakona (NN 10/97,107/07,94/13)

U svojim odredbama navodi niz Zakonskih okvira u koje spada i ona koja govori da u slučaju nalaza navedene inspekcije Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice treba raspravljati o uočenim nedostatcima i kao takve otkloniti u što kraćem roku. To jednostavno znači da se upravno vijeće temeljem zapisnika i obrazloženja upraviteljice treba obratiti nadređenom tijelu a to je u ovom slučaju Ministarstvo nadležno za ocjenu potrebnih suglasnosti na temelju uporavnog vijeća vrtića DV Žabica Otok.

Pošto upravno vijeće do 30. rujna tekuće godine nije ni donijelo Kurikulum DV Žabica u kojem su sadržani elementi potrebnih promjena uočenih od strane nadležne inspekcije i namjena programa i zbog čega su nastale izmjene programa kao i ostali navodi iz čl. 4. Nacionalnog kurikuluma nije poštovana regulativa za dobivanjem svih suglasnosti.(poslije se nešto na brzinu popravljalo).Isto tako upravno vijeće obvezno je osnivaču predočiti svaku promjenu koja se odnosi na novonastale promjene a tiču se planiranja nočanih sredstava za plaće, prehranu, i ostale režijske troškove u vrtiću.

Dok se nije donijela potrebna procedura od strane nadzora, ravnateljica vrtića je samoinicijativno nastavila kao da se ništa nije dogodilo. Sama je bez Odluke upravnog vijeća dala prijedlog osnivaču mreže vrtića da se izvodi daljnji program kao i zaposlenje na (ne)određeno ne znajući pravni ishod nadležnog tijela.U dostavi materijala za članove općinskog vijeća nije pravilno pripremljem Prijedlog Odluke i time su na kriv navod prijedloga općinski vijećnici donijeli krivu odluku.Prvenstveno oni iz redova pozicije i dvoje iz redova oporbe tj. HDZ-a.Indikativno je da se za ovaj slučaj s očitim pravnim problemom najodgovornije nosi nositeljica kandidacijske grupe birača Ona je zbog u kuolarima navedenog pritiska izbjegla nazočnost na nelegalnoj sjednici održanoj 02. 11. 2018. a na zadnje dvije nije prihvatila prijedlog načelnika.(ograđujemo se u ime HDZ-a ako je prisutna bolest ili viša sila). O istom problemu uz dozvolu vijećnika govorio je i bivši član upravnog vijeća vrtića jer očito zbog nepravilnosti u radu upravnog vijeća DV Žabica napustio je to uopravno vijeće vrtića.

O zasnivanju radnog odnosa u dječjem vrtiću govori se u čl. 26. Zakona (N/N 94/13). A o upravljanju DV govori glava V. Zakona tj.čl.34. a pogotovo članak 35. Zakona eksplicitno iznosi što je zadatak članova upravnog vijeća.Pogotovo je naglasak na:

– predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

(2) Za dječje vrtiće čiji je osnivač Republika Hrvatska suglasnosti i odluke u ime osnivača daje, odnosno donosi, Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

A o pravima i zadacima ravnatelj(a) ice govori čl. 36. Zakona( tko je zainterersiran klikom na Zakon će sve detektirati).

Dok se sve ne posloži sukladno Zakonskim okvirima članovi općinskog vijeća HDZ (osim njih dvoje ) i dalje smatraju da je Odluka nepravovaljana i neprovediva i da ju treba u ime dobrobiti svih korisnika DV Žabica revidirati. To ćemo podržati a do tada imamo pravo na rezervu na donešenu Odluku. O slučaju neposluha naših članova općinskog vijeća HDZ će prema Statutu provesti postupak bez unaprijed bilo koje negativne primisli.

Ovdje treba naglasiti i neadekvatnu „odluku“ načelnika općine i ravnateljice vrtića da osoba zaposlena u općini koja joj je izdala rješenje na osmosatno vrijeme ujedno obavlja poslove u DV Žabica koji je sasvim drugi pravni subjekt.To će prouzrokovati nestručan kontakt za hranom i opremom da će doći do zdrastvenih problema korisnika.Jer osoba koja obavlja poslove(čisti sanitarne prostorije) u općinskoj zgradi dolazi u drugi mnogo osjetljiviji milje koji se na taj način ne smiju križati.

Isto tako usljed povećanja poslova dosadašnjoj spremačici iz čista mira smanjen je osobnio dohodak a radi više nego li dosada. Valjda je kriva što je sestra poginulog Hrvatskog branitelja ili je simpatizer HDZ-a.Smiješno je sve ovo ali još više je sve skupa žalosno.’

IO HDZ-a Općine Otok

Predsjednik: B.Samardžić

Print Friendly
Facebook
Na vrh