Iz Grada Sinja pozivaju da se dostave podaci o nekretninama

Autor/ica
Objavljeno: 30 listopada, 2017
porez_grad

Već neko vrijeme na adrese Sinjana, vlasnika nekretnina, iz Gradske uprave stiže Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima, u kojoj između ostaloga stoji da je dana 1. siječnja 2017. godine stupio na snagu zakon o lokalnim porezima, kojim se u porezni sustav RH uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunlanom redu.

Obzirom da je Vlada RH do daljnjega odgodila uvođenje poreza na nekretnine, a iz Grada Sinja su nastavili sa slanjem Obavijesti i poziva građanima za dostavu podataka o poreznom obvezniku i nekretninama, za komentar smo zamolili pročelnici UO Ankicu Panzu.

‘Kako je dana 01. siječnja 2017.g. stupio na snagu Zakon o lokalnim porezima kojim se u porezni sustav RH uvodi porez na nekretnine, a ukida se komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Grad Sinj je kao i ostale jedinice lokalne samouprave u RH dužan postupati sukladno Zakonu. Temeljem navedenog Grad Sinj je uputio Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima, te ih pozvao da iste dostave do 31.10.2017.g. Nakon izjave premijera Andreja Plenkovića u dnevniku HRT-a da će prodložiti odgodu primjene odredbi Zakona koji se odnose na porez na nekretnine, a temeljem informacije koja je objavljena na web stranicama Ministarstva financija – Porezna uprava „Priopćenje za javnost vezano za prikupljanje podataka o nekretninama“ u kojem se navodi da je ažuriranje baze podataka posao koje jedinice lokalne samouprave trebaju i nadalje kontinuirano obavljati radi naplate javnih davanja i da je cilj prikupljanje podataka o nekretninama ažuriranje tih baza podataka jedinica lokalne samouprave, Grad Sinj je nastavio sa slanjem Obavijesti i poziva za dostavu podataka o nekretninama. Obveza Grada Sinja je da u narednom razdoblju ažurira bazu podataka o poreznim obveznicima i nekretninama’, stoji u odgovoru pročelnice Ankice Panza.

Dakle, preporuka službi Grada Sinja je da vlasnici nekretnina dostave podatke o poreznom obvezniku i podatke o nekretninama, iz kojih će biti vidljiva godina izgradnje nekretnine, obzirom da će za starije objekte biti utvrđen manji iznos poreza, a za novije veći.

ferata@ferata.hr
0997370409