JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj – K.O. VEDRINE

Autor/ica
Objavljeno: 20 srpanj, 2018

vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U   P O N U D U
vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

čest.zem. 442/8, 442/9, 442/5, 442/4, 440/10, 440/9, 440/8, 440/5, 440/4, 440/3, 440/2, 440/1, 443, 444/4, 444/3, 444/2, 444/1, 445, 446/1, 446/2, 448, 449, 450, 451/3, 451/5, 451/2, 451/1, 451/4, 453, 439/6, 439/1, 439/2, 438/1, 438/2, 439/3, 439/7, 439/4, 429/5, 384/1, 384/4, 384/2, 382/2, 382/3, 382/1, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375/2, 375/1, 374/3, 374/2, 374/1, 373/2, 370/1, 370/2, 370/3, 369, 365/3, 365/6, 365/5, 365/2, 364/1, 364/2, 362/1, 362/2, 142/2, 149, 150/1, 150/2, 152/1, 152/2, *33, 156/1, 156/2, *43, 360, 359, 358, 357/2, 357/1, 356/2, 356/1, 355/2, 355/1, 354, 353, 352, 351, 342, 617/3, 193, 194/2, 194/5, 203/2, 203/1, 173/2, 173/3, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, *52, 204/2, 205/2, 206/1, *46, 210/1, 151/2, 148, 146/2, 146/1, 147, 145, *19/1, 133,373/5, 101/2, 111, *9, *14, 121/3, 123, 130/1, 130/2, 131/1, 131/3, 131/2, 136/1, *4, 109, *2/1,*1/1, 118/1, 117/2, 120, 124 sve K.O. VEDRINE.

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/350-05/17-01/000004 i Urbroj:2181/1-11-00-05/02-17-0013 od 24.05.2017. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Trilj – odvodnja naselja Jabuka (kanalizacijski kolektori duljine 3700m,tlačni cjevovodi duljine 790 m i dvije kanalizacijske crpne stanice), 2.skupine,

na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.
Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.
Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Javna ponuda
Facebook