JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Sinj

Autor/ica
Objavljeno: 6 rujan, 2017

vodovod

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Sinj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

 

J A V N U  P O N U D U

 

vlasnicima nekretnina označenih kao:

– čest.zem. 300/18, 300/1, 300/13, 297/6, 268/1, 265/1, 260/1, 261/1, 262/3, 260/4, 260/3, 257/3, 246/8, 257/2, 245/3, 236/2, 236/1, 237/1, 237/2, 239/7, 239/3, 239/8, 239/18, 239/17, 219/1, 204/6, 198/7, 197/16, 197/1, 1175, 178/1, 178/3, 175/1, 1367/3, 392/1, 309 i 271/1, sve K.O. SINJ,

– čest.zem. 759, 766/1, 761, 846/2, 846/1, 3445/1, 3445/8, 2143/5, 2147/2, 2156/1, 2199, 2196, 2180/19, 2179, 1886/2, 1885/2, 3589/14, 3589/2, 3589/3, 3589/23, 3589/4, 3589/27, 3589/6, 3584/3, 3572/5, 713/5 i čest.zgr. 239, sve K.O. GLAVICE i

– čest.zem. 201/2, 200/1, 276, 266/2, 225/3, 224/2, 202/2, 201/1, 31/4 i čest.zgr. 37/2 i 29/8, sve K.O. BRNAZE,

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/I-350-05/15-01/000022 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-15-0009 od 23.12.2015. godine predviđena izgradnja građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – GLAVNI KOLEKTORI sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj, 3. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dragašev prolaz 24 Sinj (zgrada Gradske uprave), I kat, soba broj 42, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Privremeni upravitelj:
Mate Jukić, dipl.pravnik

Facebook