NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora studentima sa područja Općine Hrvace

Autor/ica
Objavljeno: 30 listopad, 2018

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvace, 26. listopada 2018.g.

NATJEČAJ
za dodjelu novčanih potpora studentima sa područja
Općine Hrvace

I

Pravo na potporu ostvaruju redoviti studenti upisani na višim školama i visokim učilištima.

II

Studenti koji se prvi put prijavljuju za potpore dužni su priložiti:

 • Prijavu na natječaj (Preuzeti obrazac u privitku ili u Općini Hrvace)
 • Izjavu (Preuzeti obrazac u privitku ili u Općini Hrvace)
 • Potvrdu fakulteta o redovitom upisu tekude godine
 • Preslik osobne iskaznice
 • Uvjerenje da roditelji studenta na području Općine Hrvace imaju prebivalište najmanje posljednje 3 (tri) godine, (MUP)
 • Broj računa na koji će se vršiti uplata.

Studenti koji su prošle godine dobijali studentsku potporu dužni su dostaviti:

 • Prijavu na natječaj (Preuzeti obrazac u privitku ili u Općini Hrvace)

 • Izjavu (Preuzeti obrazac u privitku ili u Općini Hrvace)

 • Potvrdu fakulteta o redovitom upisu tekuće godine.

III

Pravo na potporu ne mogu ostvariti:

 • Izvanredni studenti
 • Studenti koji se obrazuju uz rad
 • Apsolventi
 • Studenti koji su ponavljali godinu ili su promijenili fakultet
 • Studenti koji su upisali godinu parcijalno
 • Studenti koji su korisnici nekih drugih stipendija

NAPOMENA: Studenti koji tijekom školovanja nisu polagali godinu za godinom gube pravo na potporu do kraja školovanja.

Studenti koji dobiju neku drugu stipendiju dužni su o tome obavijestiti Općinu Hrvace.

IV

Dodjela novčanih potpora izvršit će se prema odredbama Pravilnika o odobravanju potpore studentima sa područja Općine Hrvace.

V

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se do 30. studenog 2018. na adresu:

OPĆINA HRVACE, HRVACE 310, 21233 HRVACE.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Dinko Bošnjak

Prijava na natječaj
Izjava
Facebook
Na vrh