Projekt ‘Zaželi’ u Sinju proveden sukladno javnom pozivu

Autor/ica
Objavljeno: 16 travanj, 2019

Nakon što smo prije 10-ak dana objavili kako je Služba za nadzor radnih odnosa provodeći inspekcijski nadzor utvrdila nepravilnosti u provođenju projekta ‘Zaželi’ u Gradu Sinju, od Ministarstva rada i mirovinskog sustava zatražili smo dodatna pojašnjenja.

Podsjećamo, Služba za nadzor radnih odnosa MRMS PU Split utvrdila je da sve izabrane kandidatinje ispunjavaju opće uvjete natječaja, ali sve izabrane kandidatkinje nisu iz kategorija na koje je projekt stavio naglasak. Stoga smo od Ministarstva zatražili podatak koliko je odabranih kandidatkinja u projektu ‘Zaželi’ u Gradu Sinju koje su zadovoljile i opće uvjete – punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, evidencija u HZZ – s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, i pripadaju kategorijama na koje je projekt stavio naglasak – starije od 50 godina, žena s invaliditetom, žrtve trgovine ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava socijalne skrbi i udomiteljskih obitelji, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske manjine i beskućnice.

Konkretan odgovor na to pitanje nismo dobili, no iz odgovoru koji nam je jučer stigao iz Kabineta ministra može se zaključiti kako je projekt Zaželi na području Grada Sinja proveden bez nepravilnosti – sukladno javnom pozivu.

U odgovoru se ističe kako su se u odabiru morala poštovati dva osnovna uvjeta – najviše srednjoškolsko obrazovanje i registriranost u evidenciji nezaposlenosti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dan ulaska u projekt, dok su ostalo – navedena dodatna obilježja ciljane skupine čije se zapošljavanje želi potaknuti. Stoga, zaključuje Ministarstvo, u programu Zaželi mogu se zaposliti nezaposlene žene sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a neovisno o starosnoj dobi ili nekom drugom navedenom dodatnom obilježju.

Odgovor Kabineta ministra prenosimo u cijelosti:

‘Poštovana,

nastavno na Vaš upit Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 30. lipnja 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi-program zapošljavanja žena“ te izmjene predmetnog Poziva, dana 24. srpnja 2017. godine te dana 14. veljače 2018. godine na koji su svi prihvatljivi prijavitelji (neprofitne organizacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – općine, gradovi i županije) mogli dostavljati svoje projektne prijedloge tj. projekte. U okviru projekata odabranih prijavitelja tj. u onim projektima za koje je sklopljen ugovor o dodjelu bespovratnih sredstava odnosno, zapošljavaju se pripadnice ciljanih skupina predmetnog Poziva na poslovima pružanja potpore i podrške krajnjim korisnicima.

U skladu s natječajnom dokumentacijom, odnosno važećim Uputama za prijavitelje, definirano je kako se kroz projekte u okviru ovog Poziva mogu zaposliti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice. Sukladno navedenome, dva osnovna uvjeta moraju biti zadovoljena za zapošljavanje žena na navedenim aktivnostima: najviše srednjoškolsko obrazovanje i registriranost u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dan ulaska u projekt (odnosno na dan zapošljavanja), dok su ostalo navedena dodatna obilježja ciljane skupine čije zapošljavanje se želi potaknuti kroz projekte u okviru ovog Poziva.

Navedeno također znači da se kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – Program zapošljavanja žena mogu zaposliti nezaposlene žene sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neovisno o starosnoj dobi ili nekom drugom od navedenih dodatnih obilježja. Hrvatski zavod za zapošljavanje kao obavezni partner na projektu osigurava da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te je u obvezi osigurati i dokaze o istome (Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a, Preslika osobne iskaznice). Zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine kod prijavitelja i/ili partnera mora se provesti sukladno svim važećim zakonskim procedurama vezano uz isto kod pojedinog poslodavca.

Vezano za izbor kandidata za posao, napominjemo da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, nema mjerodavnost utjecati na način provedbe natječaja pojedinih poslodavaca, proceduru ili duljinu trajanja postupka odabira kandidata, jer je provedba natječaja u nadležnosti poslodavca. Poslodavac ima samostalnost u izboru odgovarajućeg kandidata za neki posao te samo o njemu ovisi kojeg će kandidata za posao izabrati. Iznimno, u slučaju kada su zakonom ili drugim propisom određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, tad poslodavac može zaposliti samo osobu koja udovoljava tim propisanim uvjetima. No, naglašavamo kako su svi Korisnici bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva dužni postupati u skladu s važećim zakonskim odredbama prilikom provedbe svih projektnih aktivnosti, pa tako i postupka zapošljavanja.

Dodatno, kada se radi o aktivnostima, npr. u ovom slučaju troškovima plaća pripadnica ciljanih skupina koje se financiraju iz sredstva EU fondova, prilikom odobravanja financijskih izvješća koje je dužan podnositi Korisnik projekta, provjerava se namjenski utrošak svih sredstava odnosno da su ista iskorištena u skladu s uvjetima pojedinog Poziva, ali i važećom zakonskim odredbama. Konkretno na ovom primjeru zapošljavanja pripadnica ciljanih skupina, nužno se provjerava jesu li sredstva utrošena na plaće osobe za koje je dostavljen dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini.’

S poštovanjem,

Kabinet ministra

Print Friendly
Facebook
Na vrh