‘Razvoj vodovodno-komunalne infrastrukture Sinj’ na Listi strateških projekata Vlade RH

Autor/ica
Objavljeno: 21 travanj, 2017

miro_bulj

Saborski zastupnik Miro Bulj objavio je na svom Facebook profilu da će se danas u Vladi RH u 12 sati održati sjednica Povjerenstva za procjenu i utvrđivenje prijedloga strateških projekata, među kojima je i projekt ‘Razvoj vodovodno-komunalne infrastrukture Sinj’.

Na Dnevnom redu Sjednice, na prijedlog ministra zaštite i okoliša Slavena Dobrovića, naći će se između ostaloga i Prijedlog za donošenje odluke Povjerenstva o uvrštenju na Listu strateških projekata, na koju je uvršten projekt ‘Razvoj vodovodno-komunalne infrastrukture Sinj’ vrijedan 209,5 milijuna kuna.

Projektom obuhvaća izradu studijske i projektne dokumentacije te izgradnju vodno-komunalne infrastrukture s područja aglomeracije Sinj u koju je uključen sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, dovršetak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-Sinj III. stupnja pročišćavanja te izgradnja vodoopskrbnih građevina.

Radovi na sustavu otpadnih voda i njihovom pročišćavanju trebali bi biti završeni i u pogonu do kraja 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 209,5 milijuna kuna, a radovi će se financirati sredstvima iz EU fondova u iznosu od 69 posto i nacionalnim sredstvima u iznosu od 31 posto, u čemu Grad Sinj sudjelovati s 10 posto sredstava.

Prijavitelj Projekta je Vodovod i odvodnja Sinj, a prema riječima voditelja Projekta Ivana Bugarina, već su ishođene lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda, glavni projekti su predani na potvrde nadležnim tijelima, izrađen je idejni projekt proširenja i nadogradnje uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda UPOV-a Sinj III stupnja pročišćavanja, pribavljeni su svi uvjeti javno-pravnih tijela te su izrađene Studija izvodljivosti i Studija utjecaja na okoliš.

Da bi se nastavila realizacija Projekta potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose, ali i izvršiti izmjenu Prostornog plana Grada Sinja te u njega uvrstiti proširenje prostora Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sinj.

 

Facebook