SUFINANCIRANJE nabave sadnica voća i vinove loze na području Grada Sinja u 2018. godini

Autor/ica
Objavljeno: 7 veljača, 2018

grad_sinj_grb_186

Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija provode Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze u 2018. godini, prema kojem svaka strana financira 1/3 cijene sadnica. Pravo sudjelovanja imaju samo poljoprivredni proizvođači s području Grada Sinja koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  sadnju vrše na zemljištu upisanom (ucrtanom) u ARKOD sustav i to na najmanje 1 000 m2  površine, sade najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka, te da nemaju dugovanja prema Gradu Sinju s bilo koje osnove. Prijave za nabavu sadnog materijala uz dostavu obvezne dokumentacije, zaprimaju se u Gradu Sinju do 19.02. 2018. godine, a dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona: 708-626 . Više informacija možete pogledati ovdje.

 

Facebook