Sufinanciranje nabave sadnica voća i vinove loze na području Grada Sinja u 2018. godini

Autor/ica
Objavljeno: 6 veljača, 2018
vinograd1

Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija provode Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze u 2018. godini, prema kojem svaka strana financira 1/3 cijene sadnica.

Pravo sudjelovanja imaju samo poljoprivredni proizvođači s području Grada Sinja koji sadnju vrše na području Grada Sinja, te ispunjavaju sljedeće kriterije: upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sadnju vrše na zemljištu upisanom(ucrtanom) u ARKOD sustavu, sadnju vrše na najmanje 1 000 m2 površine, sade najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka, da nemaju dugovanja prema Gradu Sinju s bilo koje osnove.

Obavezna dokumentacija koju su prijavitelji dužni dostaviti uz prijavu je: dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, (kopija Rješenja ili kartice OPG-a), ARKOD identifikacijska oznaka parcele na kojoj se vrši sadnja, kopiju osobne iskaznice.

Prijave za nabavu sadnog materijala zaprimaju se u Gradu Sinju, do 19. veljače 2018. godine, soba 47, a dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 708-626. Poljoprivrednici čije zemljište za sadnju nije upisano u ARKOD sustav ne mogu sudjelovati u provedbi ovog Programa.

Upis zemljišta u ARKOD sustav vrši se u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), 21000 Split, Mažuranićevo šetalište 24b, telefon: 021/339-300, 021/261-503.

Dokumentacija potrebna za upis u ARKOD sustav: posjedovni list iz Katastra (ne stariji od 15 dana), dokaz o korištenju zemljišta (ugovor o plodouživanju ili vlasnički list ili dokaz o nasljeđivanju).

Print Friendly
Facebook
Na vrh