Za nagradu javnosti Muzeju Sinjske alke glasujte klikom na banner

Za kupnju zemljišta u GZK zainteresirana tri investitora

Autor/ica
Objavljeno: 14 rujan, 2017

gzk_foto

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području cijele I. faze izgradnje zone jučer je pristupilo otvaranju ponuda.

Tom prilikom utvrđeno je kako su pristigle tri ponude te da sve ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajnom dokumentacijom, Općim i posebnim uvjetima te Uputama ponuditelja.

Tvrtka ‘NEIR’ d.o.o. iz Splita prijavila se za kupnju nekretnine u ukupnoj površini od 2977 metara četvornih po cijeni od 35,00 kn/m2, odnosno za ukupan iznos od 104.195,00 kuna. Investitor je već u postupku izgradnje i uređenja restauratorske radione za potrebe svoje djelatnosti na Gospodarskoj zoni Kukuzovac, a kupnjom zemljišta će investiciju i projekt povećati i proširiti, te prilagoditi potrebama društva i cjelokupne investicije.

Tvrtka ‘DRAGA SADRA’ d.o.o. Iz Glavica uputila je ponudu za kupnju nekretnine ukupne površine 18 102 m2, po cijeni od 35,00 kn/m2, odnosno za ukupan iznos od 633.570,00 kn. Namjera investitora je da na području Gospodarske zone Kukuzovac izgradi tvornicu za pečenje i kalciniranje sirove sadre/gipsa.

Ante Vitić, vlasnik obrta ‘Mesnice Vitić’ iz Sinja uputio je ponudu za kupnju nekretnine u ukupnoj površini od 3506 metara četvornih po cijeni od 35,10 kn/m2, odnosno za ukupan iznos od 123.060,60 kuna. Namjera investitora je da izgradi klaonicu i pogon za preradu mesa.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja predlaže gradonačelnici i Gradskom vijeću Grada Sinja, da u odnosu na utvrđene prihvatljive ponude, donese Zaključak o odabiru predmetnih ponuda kao najpovoljnijih i zaključi predugovore, odnosno kupoprodajne ugovore.

Facebook