mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HRVACE

Autor/ica
Objavljeno: 16 svibnja, 2024

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVACE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-02/21-01/4
URBROJ: 2181-25-03-24-50

Hrvace, 15.05.2024.

Na temelju čl. 96. Zakona o prostorom uređenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Jedinstveni upravni odjel 15.05.2024. godine objavljuje:

 JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HRVACE

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrvace (u daljnjem tekstu Plan).

2. Javna rasprava o prijedlogu Plana održat će se u periodu od 20. svibnja 2024. godine do 03. lipnja 2024. godine.

3. Javni uvid o prijedlogu Plana, biti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama uprave Općine Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Plana te sažetak za javnost.

4. Javno izlaganje održati će se 21. svibnja 2024. godine. u 13:00 sati, u prostorijama uprave Općine Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace.

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

– Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace.

– Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge  i primjedbe na slijedeći način:

Upisivanjem primjedbi u knjigu uz prijedlog Plana na javnom uvidu;

Iskazivanjem primjedbi  u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju dana 21. svibnja 2024. godine:

Upućivanjem pisanih primjedbi na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace zaključno s danom 03. lipnja 2024. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNICA
Zorana Mađor Božinović

ferata@ferata.hr
0997370409