mel

Dicmo: JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Autor/ica
Objavljeno: 21 ožujka, 2024
grb dicmo

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine” broj 111/2021 i 114/2022), članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), te Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini KLASA: 024-02/24-01/36, URBROJ: 2181-21-02-24-1 od 18. ožujka 2024. godine, općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija i televizije u 2024. godini.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Dicmo koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Dicmo.

Javni poziv

Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje

ferata@ferata.hr
0997370409