TOMMY mel

Donesena Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Autor/ica
Objavljeno: 14 svibnja, 2024
srednjoskolci

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) https:// srednje.e-upisi.hr , a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2024./2025. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Početak prijava u sustav: 27. 5. 2024.

Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr: 27. 5. do 24. 6. 2024.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu: 27. 5. do 24. 6. 2024.

Prijava obrazovnih programa: 28. 6. do 8. 7. 2024.

Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 28. 6. do 1. 7. 2024.

Dostava dokumentacije: 28. 6. do 4. 7. 2024.

Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata: 2. 7. do 5. 7. 2024.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista: 5. 7. 2024.

Unos prigovora: 8. 7. 2024.

Objava konačnih ljestvica poretka: 10. 7. 2024.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i glasnim pločama škola.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok: 15. 7. 2024.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok: 9. 8. 2024.

 

Jesenski upisni rok

Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH: 12. 8. do 19. 8. 2024.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu: 12. 8. do 19. 8. 2024.

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa: 19. 8. do 23. 8. 2024.

Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 19. 8. do 21. 8. 2024.

Dostava dokumentacije putem srednje.e-upisi.hr: 19. 8. do 22. 8. 2024.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata: 22. 8. 2024.

Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista: 23. 8. 2024.

Unos prigovora: 23. 8. 2024.

Objava konačnih ljestvica poretka: 26. 8. 2024.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka: 30.8. 2024.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2024. godine na mrežnim stranicama srednje škole i osnivača.

Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u. Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 2. do 27. rujna 2024.

ferata@ferata.hr
0997370409