MIRO_BULJ IVAN_ŠIPIĆ HDZ NLM IZBORI 2024

Fra Jozo Župić: Dan smrti Josipa Kuletina

Autor/ica
Objavljeno: 31 prosinca, 2023
jk bozic

Danas Crkva slavi blagdan Svete obitelji. Po obiteljima se još slavi Božić. Pjevaju se tradicionalne hrvatske božićne pjesme. Obitelj odlazi na misu i zajedno s drugim obiteljima slavi Isusovo rođenje, rođenje Spasitelja svijeta, ili kako danas kod svete mise slušamo: “Svjetlost na prosvjetljenje narodâ, slavu puka svoga izraelskoga.”

I Josip Kuletin slavio je Božić sa svojom obitelji, ne samo u Sinju gdje je rođen nego i u dalekom Štipu i posvuda gdje je bio određen od svojih pretpostavljenih na nove dužnosti kao vojni kapelnik.

Godine 1945. uskraćeno mu je slaviti Božić. Preselio se u nebesku domovinu da zajedno s nebeskom Crkvom slavi svoga Spsitelja. Odlaskom njegovim,  Božić u obitelji Kuletin nije više bio onako radostan, kao za vrijeme  dok je Josip bio s njima.

Pokušajmo se uživjeti u stanje svih obitelji koje su za Božić iz raznoraznih razloga bile uskraćene  blizine svojih najmilijih.

Što se dogodilo s Josipom te 1945. godine? Saznajemo iz Rješenja Kotarskog suda u Karlovcu od 16. prosinca 1953. godine. Ovdje iznosim samo neke izvatke iz toga Rješenja.

‘Broj: I. OG. 24/1953-8.
Rješenje
U ime naroda

Na temelju iskaza svjedoka Horački Ivana i Poljančić Stanka sud je utvrdio da je Kuletin Josip nestao odmah nakon svršetka rata, a u vezi sa ratnim događajima, te da o njemu nema uopće nikakovih vijesti od njegova nestanka t.j. od mjeseca lipnja 1945. god….

U smislu čl. 1. st. 4. Zakona o proglašenju nestalih osoba za umrle i o dokazivanju smrti može se proglasiti umrlom osobom koja je nestala u toku rata u vezi s ratnim dogođajima, i o čijem životu nije bilo nikakovih vijesti za godinu dana od prestanka neprijateljstva. Prema tome, za proglašenje umrlim nestalog Kuletin Josipa postoje zakonski uvjeti….

Osim toga valja istaknuti da je i preslušanjem staraoca nestalog Kuletin Josipa – Marinić Rudolfa ustanovljeno, da je nestali Kuletin u mjesecu lipnju 1945. god. bio odveden po organima OZN-e i da se uopće više nije vratio….

Konačno je potrebno istaknuti da se za vrijeme oglasnog roka od 3 mjeseca nitko nije javio da bi mu bilo što poznato o životu nestalog Kuletin Josipa….

Kao dan smrti je uzet 31. XII. 1945. god. jer je u toj godini isti nestao, odnosno vjerojatno je da je u toj godini  umro.

Kotarski sud u Karlovcu, dne 16. prosinca 1953.
Predsjednik suda: Špoljarić Josip’
Djela rogjena str

 

ferata@ferata.hr
0997370409