mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

Grad Sinj: Isplata naknade za trošak ogrjeva

Autor/ica
Objavljeno: 18 rujna, 2023
ogrjev

Izvor: Grad Sinj

Grad Sinj raspisao je Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2023. godini.

Svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva trebaju zaključno sa 30. studenim 2023. godine podnijeti pisani zahtjev Gradu Sinju, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2023. godini.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Sinja www.sinj.hr, na kraju ovog članka ili u zgradi Gradske uprave Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.

Uz zahtjev obavezno priložiti:

  • rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Sinj
  • izjavu korisnika da se grije na drva
  • presliku broja tekućeg ili zaštićenog računa

Sukladno članku 289. stavku 12. Zakona o socijalnoj skrbi (‘Narodne novine’, broj 18/22 i 46/22 i 119/22), dio troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva osiguravaju se samcima odnosno kućanstvu, korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2023. godinu (‘Narodne novine’, broj 5/23), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 155,29 eura po korisniku.

Obrazac zahtjeva

ferata@ferata.hr
0997370409