mel

Grad Sinj: Javni poziv za predlaganje programa i projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 29 siječnja, 2024
grad sinj grb

Dana 29. siječnja 2024. godine Grad Sinj objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2024. godinu. Javni poziv otvoren je do 29. veljače 2024. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti u nastavku:

Javni poziv – socijalna skrb,

Prijavnica,

Upute za prijavitelje,

Obrazac za opisno i fin. izvješće,

Obrazac PROR-POT,

Prijedlog ugovora.

ferata@ferata.hr
0997370409