mel

Grad Sinj: Javni poziv za predlaganje sportskog programa manifestacije ‘Dani Alke i Velike Gospe 2024’

Autor/ica
Objavljeno: 26 ožujka, 2024
grad sinj grb

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA  ŽUPANIJA
G R A D   S I NJ
URED GRADA

KLASA: 620-01/23-01/1
URBROJ: 2181-8-04-23-1

Sinj, 26. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 66. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21) i članka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” 14/17), Ured Grada Sinja objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje sportskog programa manifestacije ‘Dani Alke i Velike Gospe 2024’

I. Pozivaju se pravne i fizičke osobe u kulturi (ustanove, trgovačka društva, udruge i pojedinci)  zainteresirane za sudjelovanje u sportskom dijelu programa manifestacije “Dani Alke i Velike Gospe 2024” koja se održava tijekom srpnja i kolovoza, da dostave svoje prijedloge programa.

Predlagati se mogu programi iz sljedećih područja društvenih djelatnosti:

– sporta
– ostalih djelatnosti nespomenutih područja društvenog života koji po svom sadržaju mogu biti sastavni dio ove manifestacije

II. Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima koje možete preuzeti u ovom upravnom odjelu ili na službenim stranicama Grada Sinja www.sinj.hr.

Uz obrazloženje prijedloga programa predlagatelji će dostaviti i financijski plan u kojem će, uz specifikaciju troškova za izvršenje predloženog programa, navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Sinja.

III. Obradu pristiglih prijedloga programa provodi Ured Grada, Grada Sinja i Zajednica športskih udruga Grada Sinja.

Odluku o prihvaćanju predloženih programa, u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, donosi Gradsko vijeće Grada Sinja, na prijedlog Odbora za program ‘Dani Alke i Velike Gospe’.

O prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju predloženih programa predlagatelji će biti posebno obaviješteni.

S odabranim prijaviteljima sklopit će se pojedinačni ugovori o sufinanciranju.

IV. Prijedlozi programa, u skladu s ovim Pozivom predaju se elektronskom poštom na adresu: info@sinj.hr, poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Sinja na adresu:

GRAD SINJ
Ured Grada
Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Rok za podnošenje prijave traje do 26. travnja 2024. godine.

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Grada Sinja, www.sinj.hr.  i oglasnoj ploči Grada Sinja.

Pročelnica:
Irena Mišević, dipl.iur.

ferata@ferata.hr
0997370409