mel

Grad Sinj: Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima

Autor/ica
Objavljeno: 23 ožujka, 2024
grad sinj grb

Zaključkom gradonačelnika Mira Bulja, pročelnica Ureda Grada Irena Mišević objavila je Javni poziv  za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2024. godini

Programom javnih radova obuhvatiti će se projekti iz područja komunalnih djelatnosti, zaštite i očuvanja okoliša i organizacije manifestacija.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurao je Zavod za zapošljavanje. Financira se 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 978,60 EUR ili 840,00 EUR, ovisno o stažu osiguranja. Troškovi prijevoza iznose 20 EUR mjesečno za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravišta, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 40 EUR. Na javnim radovima zaposlit će se 3 radnika na rok od 6 mjeseci.

Zaposliti se mogu nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada bez obzira na duljinu prijave u evidenciji,  roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi.

Prijave se podnose preko pisarnice Grada Sinja, na obrascu „Prijavnica“ uz dostavu naznačene dokumentacije. Obrazac „Prijavnica“ može se preuzeti u zgradi gradske uprave na adresi: Dragašev prolaz 24 ili na internetskim stranicama Grada Sinja www.sinj.hr.

Svi kandidati su obvezni da, na traženje Ureda, dostave dokaze o socijalnom statusu.

Rok za prijavu otvoren je od 22. ožujka 2024. do zaključno 29. ožujka 2024. godine.

Odluku odabiru kandidata za zapošljavanje u Javnim radovima koje inicira Grad Sinj donosi Gradonačelnik na prijedlog Socijalnog vijeća Grada Sinja.

Javni-poziv-javni-radovi-2024-1

prijavnica-javni-radovi-2024-1

ferata@ferata.hr
0997370409