Advent Sinj
ogrijevno bukovo drvo X

Grad Trilj: Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 15 studenoga, 2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ

Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove,
komunalni sustav i zaštitu okoliša

KLASA:350-01/23-01/02
URBROJ:2181-12-05-23-02

Trilj, 13. studenog 2023. godine

Na temelju čl. 96. Zakona o prostorom uređenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluke o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređena Grada Trilja, KLASA: 350-01/23-01/02 i URBROJ:2181-12-03-23-01 od 09. studenog 2023. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

Grada Trilja

1. Javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja započinje dana 20. studenog 2023. godine i traje 15 dana, zaključno do 04. prosinca 2023. godine.

2. Tijekom trajanja javnog uvida, grafički i tekstualni dio te obrazloženje i sažetak za javnost prijedloga predmetnog Plana bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Trilja www.trilj.hr te izloženi u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do12,00 sati.

3. Javno izlaganje o prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem Izrađivača održat će se dana 24. studenog 2023. godine (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji kino dvorane Grada Trilja, Poljičke republike 15.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javnog uvida upisom u knjigu primjedbi, na zapisnik o javnom izlaganju, elektroničnom poštom: grad@trilj.hr ili na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Upravni odjel za prostorno uređenje imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja

ferata@ferata.hr
0997370409