Advent Sinj
ogrijevno bukovo drvo X

Grad Trilj: Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste NC-VED-245, Ulica Domovinskog rata i NC-VED-248, Ulica Ivana Pavla II u Vedrinama

Autor/ica
Objavljeno: 21 studenoga, 2023

Grad Trilj
Poljičke Republike 15
21240 Trilj

OIB: 91648398574

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 67. , 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste:

– nerazvrstana cesta NC-VED-245, Ulica Domovinskog rata na području naselja Vedrine u k.o. Vedrine

– nerazvrstana cesta NC-VED-248, Ulica Ivana Pavla II na području naselja Vedrine u k.o. Vedrine

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastar i u zemljišnu knjigu kao Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu GRADA TRILJA.

Geodetske elaborate izvedenog stanja za predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GEOMATIKA d.o.o. za izmjeru, projektiranje i inženjering, Bana Jelačića 30, 21 240 Trilj.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će dana 29.11.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 30.11.2023.godine u 09:00 sati u prostorijama gradske vijećnice u Trilju.

Ukoliko ste zainteresirani za obilježavanje granica zemljišta i/ili javni uvid u geodetske elaborate, molimo Vas da se obavezno najavite dan ranije na kontakt broj 021/285-930.

Kontakt osoba: Lucijo Martinić, mag.ing.geod. et geoinf.

ferata@ferata.hr
0997370409