dani sv mihovila
Magazin Dugopolje

Grad Trilj: Obavijest korisnicima naknade za ogrijev

Autor/ica
Objavljeno: 8 rujna, 2023

GRAD TRILJ
Upravni odjel općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti
Trilj, 07. rujna 2023.

OBAVIJEST KORISNICIMA NAKNADE ZA OGRiJEV

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici nacionalne mirovine za starije osobe sa prebivalištem na području grada Trilja koji se griju na drva, da od 07. rujna do 30. rujna 2023. godine podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrijeva.

U prilogu ove obavijesti nalazi se obrazac zahtjeva sa popisom ostale potrebne dokumentacije.

Grad Trilj

Obrazac – OGRIJEV

ferata@ferata.hr
0997370409