dani sv mihovila
Magazin Dugopolje

Grad Trilj: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću…

Autor/ica
Objavljeno: 31 kolovoza, 2023

Grad Trilj objavio je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja te uvjetima sudjelovanja korisnika u cijeni predškolskog odgoja i obrazovanja, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima i postupcima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Trilja te Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Trilja za razdoblje 2023. do 2025.

‘Molim građane i stručnu javnost da se aktivno uključi i tako doprinesu kvaliteti izrade prijedloga akata i demokratskom sudjelovanju u donošenju istih. Akti koji se donose i upućuju se u savjetovanje upravo zbog toga kako bi sto sira javnost i svi oni kojih se to tiče mogli participirati u odlukama koje se donose. Hvala svima koji se uključe sa pozitivnim i konstruktivnim prijedlozima i primjedbama’, poručio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Trilja Miljenko Marić.

Javna savjetovanja otvorena su do 29. rujna 2023. godine.

Savjetovanje 1

Savjetovanje 2

Savjetovanje 3

ferata@ferata.hr
0997370409