mel

Hoće li se graditi cesta od Šabića do bivše Dalmatinke?

Autor/ica
Objavljeno: 6 veljače, 2024
SINJ

Foto: Filip Ratković

Posljednjih dana smo prateći društvene mreže došli do saznanja da je pozornost javnosti izazvala tema jedne planirane prometnice na području Grada Sinja. Radi se o koridoru državne ceste zacrtanom u PPU prije petnaestak godina, a polazi od Državne ceste 1 u Brnazama, ide preko Šabića, uz stanicu za tehnički pregled, sportski centar, kompleks bivše Dalmatinke i izlazi na ulicu Domovinskog rata (Državna cesta 219), prije raskršća pred ulazom u naselje Glavice. Cesta bi trebala pomoći u smanjenju prometne gužve u centru Sinja.

Međutim, kako vidimo na društvenim mrežama, postoji i otpor prema toj cesti. Mještani uz čije kuće i zemljišta bi trebala proći ova dionica čak najavljuju peticiju protiv ovog projekta. Zanimalo nas je stoga u kojoj je fazi realizacija planirane ceste, a odgovor smo potražili od poduzeća Hrvatske ceste. Danas smo dobili odgovor koji prenosimo u cijelosti:

‘Poštovani,

Ugovorena je novelacija Idejnog rješenja i izrada Studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš za zahvat izmještanja državne ceste DC1 u Sinju. Predmet ovog projekta je izgradnja spojne ceste između državnih cesta DC1 i DC219 na području grada Sinja u duljini od 1,65 km. Početak trase je na spoju s državnom cestom DC1 u naselju Šabići Donji, a završetak na spoju s državnom cestom DC219 (Ulica Domovinskog rata). Izrađene su varijante idejnog rješenja, te je odabrana najprihvatljivija varijanta.

Izrada Studije utjecaja na okoliš je u tijeku te će po njenom završetku, biti upućena u postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Po ishođenju rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš bit će moguće pokrenuti izradu projektne dokumentacije.

U Planu nabave Hrvatskih cesta d.o.o. za 2024. godinu planirana je izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za izmještanje DC1 u Sinju, duljine cca 1,67 km.

Lijep pozdrav,
Hrvatske ceste d.o.o.’

ferata@ferata.hr
0997370409