mel

Hrvace: JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava radi evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

Autor/ica
Objavljeno: 13 veljače, 2024

Općina Hrvace
Hrvace 310
21233 Hrvace
OIB: 78065542020

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 67. , 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste:
– nerazvrstana cesta NC-GOR-273, Vrdovo II na području Općine Hrvace u k.o. Gornji Bitelić
– nerazvrstana cesta NC-RUM-173, Vrdovo I u naselju Rumin na području Općine Hrvace u k.o. Hrvace
o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i u zemljišnu knjigu kao Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu OPĆINE HRVACE.
Geodetske elaborate izvedenog stanja za predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GEOMATIKA d.o.o. za izmjeru, projektiranje i inženjering, Ulica bana Jelačića 30, 21 240 Trilj.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će dana 16.02.2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 19.02.2024.godine od 14:00 do 15:00 sati u prostorijama općine Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace po prethodnom dogovoru sa izvođačem.

Ukoliko ste zainteresirani za obilježavanje granica zemljišta i/ili javni uvid u geodetske elaborate, molimo Vas da se obavezno najavite dan ranije na kontakt broj 021/285-930.
Kontakt osoba: Lucijo Martinić, mag.ing.geod. et geoinf.

ferata@ferata.hr
0997370409