fruhwald

Hrvatske vode će dati suglasnost za Grupu 1 i Grupu 3 Aglomeracije Sinj

Autor/ica
Objavljeno: 27 srpnja, 2021
FR panorama Sinja

Kao što smo ranije objavili, Hrvatske vode uputile su dopis medijima u kojem se očituju o projektu Aglomeracije Sinj.

Između ostalog, u svom dopisu Hrvatske vode navode:

‘Uzevši u obzir potrebu za projektom, ciljeve, indikatore i rezultate istog, te predmetni zahtjev, 26.07.2021. održan je sastanak s ciljem iznalaženja rješenja za daljnje odvijanje postupka javne nabave za dvije od tri grupe:

Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje – grupa 1

Radovi na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje – grupa 3

dok će za grupu 2 biti potrebno napraviti novelaciju Studije izvodljivosti. Bez obzira na zahtjev grada Sinja i Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. da se ide u nastavak odabira izvođača radova za sve tri grupe, za takvo što nije moguće dati suglasnost, a zbog nedostajućih preko 100 mil.kn u odnosu na Ugovorom dodjeljena sredstva.’

Iz ovog dijela nije potpuno jasno hoće li Hrvatske vode dati ili neće dati suglasnost da se ide u nastavak odabira izvođača radova. Stoga smo pojašanjenje zatražili kod Fani Bojanić, voditeljice sektora za EU projekte u Hrvatskim vodama, koja nam je pojasnila kako su se u dopisu ‘nespretno izrazili’ te da će Hrvatske vode dati suglasnost za odabir izvođača radova za Grupu 1 i Grupu 3, baš kako je i dogovoreno na jučerašnjem sastanku.

Od Hrvatskih voda dodatno smo zatražili detaljno pojašnjenje, a čim ga dobijemo, isto ćemo i objaviti.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh