MIRO_BULJ IVAN_ŠIPIĆ HDZ NLM IZBORI 2024

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja kupnje građevinskog zemljišta ili kuće za stanovanje na području Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 31 prosinca, 2020

Temeljem članka 47. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ br. 3/09, 01/13 i 2/18) i Programa ostalih javnih potreba za 2020. godinu, Točka 6. Program unapređenja stanovanja, (Klasa:021-05/20-01/5, Urbroj:2175-05-01-20-01 od 16.03.2020. godine) donesenog od Gradskog vijeća na 21. sjednici, Gradonačelnik grada Trilja dana 30. prosinca 2020. godine

objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja kupnje građevinskog zemljišta ili kuće za stanovanje na području Grada Trilja za 2020. godinu

  1. PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu, temeljem Programa ostalih javnih potreba, Točke 6. Program unapređenja stanovanja kojem je cilj potaknuti mlade obitelji na rješavanje stambenog pitanja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na prostoru grada Trilja.

  1. PRIJAVITELJI NA JAVNI NATJEČAJ

Prijavitelji na Javni natječaj mogu biti državljani/ke Republike Hrvatske, do navršene 45-e godine života, kupci građevinskog zemljišta i/ili legalne kuće za stanovanje, na prostoru bilo kojeg od naselja grada Trilja, od 02.siječnja do 31.prosinca 2020.godine.
Prijavitelji na natječaj ne mogu biti supružnici kojima su u 2020. godini od Grada Trilja odobrena sredstava za sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju.

  1. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,oo kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta na odnosnom području. (Pri kupnji građevinskog zemljišta, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece) i za sufinanciranje kupnje legalne kuće za stanovanje čija cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. (Pri kupnji kuće za stanovanje neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece.

  1. UVJETI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti pod uvjetom:

-da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju u vlasništvu drugo građevinsko zemljište ili drugi stan ili kuću,

-da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja prema Proračunu grada Trilja;

-da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima

službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava.

  1. PODNOŠENJE PRIJAVE

Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

-Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).

-Preslik kupoprodajnog ugovora ovjeren od javnog bilježnika u 2020. g.
-dokaz o uplaćenoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora

-preslik građevinske dozvole ili rješenja o izvedenom stanju za kuću koja je predmet
kupoprodajnog ugovora

-Preslik osobne iskaznice prijavitelja

-Preslik tekućeg ili žiro računa

-Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave.

Prijave na Javni natječaj za 2020. godinu moguće su do 15. veljače 2021. godine.

Prijave na Javni natječaj sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: GRAD TRILJ, POLJIČKE REPUBLIKE 15, 21240 TRILJ, sa naznakom „Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava troškova građevinske dozvole – ne otvaraj“.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK

Ivan Šipić,dipl.teol.

KLASA: 940-03/20-01/1
URBROJ: 2175-05-03-20-01
Trilj, 30.12.2020.

IZJAVA – bespovratna sredstva zemljište i kuće.pdf

ZAHTJEV – bespovratna sredstava zemljište i kuće.pdf

ferata@ferata.hr
0997370409