TOMMY mel

JAVNI POZIV: Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena HE Peruća…

Autor/ica
Objavljeno: 9 travnja, 2024
HEP LOGO

HEP-Proizvodnja d.o.o.
Sektor za hidroelektrane
PP HE JUG, GHE Orlovac
Pogon HE Peruća
OIB: 09518585079
Ur.br.: 2-22/131-127/2024

Na temelju članka 230. – 235. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21 i 47/23) te članka 67. , 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena HE Peruća na području:

– naselja Donji Bitelić, Općine Hrvace u k.o. Donji Bitelić,
– naselja Satrić, Općine Hrvace u k.o. Satrić i
– naselja Potravlje, Općine Hrvace u k.o. Potravlje

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne vodne građevine u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 230. – 235. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21 i 47/23), temeljem kojeg se vodne građevine evidentiraju u katastru i u zemljišnu knjigu kao Javno vodno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a s pravom upravljanja ili nositeljem prava građenja Hrvatske elektroprivrede d.d. te im se u katastru pridružuje posebni pravni režim – vodno dobro (VD), u skladu s člankom 12. stavkom 2. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21 i 47/23).
Geodetske elaborate izvedenog stanja za predmetnu hidroelektranu izradit će tvrtka GEOMATIKA d.o.o. za izmjeru, projektiranje i inženjering, Bana Jelačića 30, 21 240 Trilj.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna hidroelektrana započet će dana 19. 04.2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 19.04.2024. godine od 10:00 do 12:00 sati na pogonu HE Peruća, Satrić 213, 21233 Hrvace, prema prethodnom dogovoru sa izvođačem.

Ukoliko ste zainteresirani za obilježavanje granica zemljišta i uvid u geodetske elaborate, molimo Vas da se obavezno najavite do 18.04.2024. godine na kontakt broj 021/285-930.

Kontakt osoba:
Lucijo Martinić, mag.ing.geod. et geoinf.
Tel: 021/285-930
Email: lucijo.martinic@geomatika.hr

ferata@ferata.hr
0997370409