TOMMY mel

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za uklanjanje montažne građevine

Autor/ica
Objavljeno: 20 ožujka, 2019

Temeljem Odluke o uklanjanju montažnog objekta, ex skladišta gotovih proizvoda Cetinke Trilj, na čest. zem 2082/1, k.o. Košute, Gradonačelnik grada Trilja objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za uklanjanje montažne građevine.

Grad Trilj poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe za iskazivanje interesa za izvođenje radova uklanjanja montažnog objekta na čes.zem.2082/1, u naravi skladište gotovih proizvoda bivše tvrtke Cetinka, površine 1363 m2, visine 6,95m, specificiran po elaboratu CT-01/2018, izrađenom od ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Tonća Marića Drvoličanina, listopad 2018. godine.

Pregled navedenog elaborata moguć je svakog radnog dana od 09 do 14 sati do 28. ožujka 2019. u gradskoj upravi Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Početna cijena uklanjanja je 15.000,00 kuna.
Materijal od uklanjanja montažne hale ustupa se izvoditelju radova.
Kriterij odabira je najniža ponuđena cijena.
Rok za izvršenje radova 30 dana od potpisa Ugovora.

Iskaz interesa – ponude se dostavljaju na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21 240 Trilj, s naznakom; ‘Iskaz interesa – Uklanjanje objekta’, najkasnije do 29. ožujka 2019. godine u 12 sati, bez obzira na način dostave.

Trilj, 18. ožujka 2019. god.

Preuzimanje priloga:

Javni poziv

KLASA: 361-05/19-01/2
URBROJ: 2175-05-03-19-01

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl. theol.

ferata@ferata.hr
0997370409