Jadrantrans

JAVNI POZIV za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 14 srpnja, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za javna priznanja

Klasa: 060-01/20-01/1

Urbroj: 2175-05-01-20-01

Trilj, 14. srpnja 2020. god.

Predmet: Dodjela javnih priznanja Grada Trilja

poziv na davanje inicijative

U okviru priprema proslave dana Grada Trilja slobodni smo Vas podsjetiti na odredbe Odluke o Javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 04/09 i 03/19).

Tom Odlukom kao javna priznanja Grada Trilja utvrđeni su:

1. Počasni građanin Grada Trilja

2. Nagrada Grada Trilja

3. Povelja Grada Trilja

4. Zahvalnica Grada Trilja

Priznanje Počasni Građanin Grada Trilja u pisanom obliku dodjeljuje se osobi posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Trilja, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu ta za razvoj Grada Trilja.

Nagrade Grada Trilja su:

Osobno ili kolektivno priznanje,

Priznanje Grada Trilja za životno djelo

Osobno ili kolektivno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za postignute rezultate u prethodnoj godini iz oblasti gospodarstva, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih oblasti društvenog i javnog života u Gradu Trilju.

Priznanje Grada Trilja za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada Trilja ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i športa te drugih djelatnosti značajnih za život Grada Trilja.

Povelja Grada Trilja kao posebno javno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

Zahvalnica Grada Trilja dodjeljuje se u pisanom obliku učenicima, studentima, učiteljima, profesorima, mentorima, sportašima, sportskim trenerima učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i sportaša , umjetnika građana Grada Trilja i drugim osobama koje rade na području Grada Trilja, udrugama ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Trilju.

O dodjeli javnih priznanja Grada Trilja odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za javna priznanja osim o Povelji Grada Trilja o čijoj dodjeli odluku donosi Gradonačelnik, a inicijativu mogu podnositi: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, ustanove, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Stoga molimo da Vašu moguću inicijativu uz obrazloženje i prateću dokumentaciju podnesete Povjerenstvu za javna priznanja Grada Trilja do 28. kolovoza 2020. godine na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, Trilj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Marko Dragušica, v.r.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh