TOMMY mel

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Autor/ica
Objavljeno: 22 siječnja, 2019

Na temelju Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sinja, Klasa: 415-01/18-01/5, Ur. broj: 2175/01-01-18-3 od 26. studenog 2018. godine, Grad Sinj objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga.
Zahtjevi se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva odnosno do 21. veljače 2019. godine.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga
Obrazac: Zahtjev za otpis duga

ferata@ferata.hr
0997370409