mel

Javni poziv za predlaganje programa/projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 30 siječnja, 2023
grad sinj grb

Dana 26. siječnja 2023. godine Grad Sinj objavio je Javni poziv za predlaganje programa i projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu. Javni poziv otvoren je do 27. veljače 2023. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti u nastavku:

Javni poziv – socijalna skrb,
Prijavnica,
Upute za prijavitelje,
Obrazac za opisno i fin. izvješće,
Obrazac PROR-POT,
Prijedlog ugovora.

ferata@ferata.hr
0997370409