mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

Ministarstvo podržalo projekt udruge ‘Novi put’

Autor/ica
Objavljeno: 14 veljače, 2014
S

Izvor: Udruga ‘Novi put’

Udruga za pomoć i prevenciju u rješavanju problema ovisnosti ‘Novi put’ Sinj aplicirala je svoj projekt pod nazivom ‘Mladi cetinskog kraja za zdrav život bez ovisnosti’ na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih za školsku godinu 2013./2014. te dobila financijsku potporu u iznosu od 50.0000 kuna za realizaciju svog projekta.

Aktivnostima navedenog projekta obuhvatit će se odgojno obrazovne ustanove sa područja Grada Sinja i cetinskog kraj.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uz Grad Sinj kontinuirano već preko deset godina prate i podupiru rad Udruge Novi put.

Udruga Novi put kroz projektne aktivnosti nastoji senzibilizirati mlade za problem zlouporabe droga, alkohola i pušenja te ih informirati i educirati o posljedicama konzumiranja svih oblika droga.

Svrha održavanja projekta je prevencija rizičnih oblika ponašanja (nasilje i konzumiranje svih sredstava ovisnosti) kod učenika.

ferata@ferata.hr
0997370409