svabo

Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Otok

Autor/ica
Objavljeno: 16 rujna, 2021
FR Otok

U utorak, 14. rujna u dvorani Općine Otok održana je 3. sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je nazočilo svih 13 vijećnika. Na aktualnom satu postavljeno je 11 vijećničkih pitanja.

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Odluke o imenovanu članova Odbora za Statut i Poslovnik ( ZA – 11, SUZDRŽAN – 2).

Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za javna priznanja ( ZA – 11, SUZDRŽAN – 2).

Većinom glasova prihvaćeno je polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2021. godinu ( ZA – 7, PROTIV – 3).

Većinom glasova prihvaćeno je polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine ( ZA – 7, PROTIV – 3).

Većinom glasova također su prihvaćene sljedeće točke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za srednju školu, Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara, privremeno Rješenje za jasličku dob u Općini Otok te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica.

Vijećnici nisu usvojili Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o Sinj za 2020. godinu te Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2020. godinu.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh