mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta ‘Zaželi dobro’ – viši stručni suradnik voditelj projekta ‘ZAŽELI DOBRO’

Autor/ica
Objavljeno: 29 svibnja, 2024
zazeli

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021- 2027. „Zaželi dobro“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0123 od 14. ožujka 2024. godine, a u skladu s odredbama članka 28. i 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Pročelnica Ureda Grada, Grada Sinja, dana 27. svibnja 2024. godine, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme
radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta ‘Zaželi dobro’

Raspisuje se Oglas za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta ‘ZAŽELI DOBRO’, na radno mjesto:

1) viši stručni suradnik – voditelj projekta ‘ZAŽELI DOBRO’ – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 32 mjeseci, odnosno najkasnije do 14. siječnja 2027. godine, uz probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova.

OGLAS

ferata@ferata.hr
0997370409