mel

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Za sretniju starost u svome domu’ u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Autor/ica
Objavljeno: 27 veljače, 2024
ZAZELI DICMO

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DICMO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-02/24-01/27
URBROJ: 2181-21-02-24-1

Dicmo Kraj, 23. veljače 2024. godine

Na temelju Odluke o financiranju, donesene od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12. prosinca 2023. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Kodni broj: SF.3.4.11.01.0091.), koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „ Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „Za sretniju starost u svome domu“, načelnik Općine Dicmo, raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Za sretniju starost u svome domu’ u sklopu ‘Zaželi – prevencija institucionalizacije’


Pozivaju se zainteresirane osobe s područja Općine Dicmo da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Dicmo za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Za sretniju starost u svome domu“ u sklopu Programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije za radno mjesto:

– radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Broj traženih osoba: 10

Mjesto rada: područje Općine Dicmo

Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme, 28 mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:

            – osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola

            – osnovna škola

            – srednjoškolsko obrazovanje

            – viša ili prvostupanjska

            – VSS

Opis poslova:

  1.  organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
  3. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

Troškovi prijevoza su troškovi lokalnog prijevoza potrebni za pružanje usluge potpore i podrške.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

            – punoljetnost

            – hrvatsko državljanstvo

Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

            – zamolba/prijava vlastoručno potpisana

            – preslika osobne iskaznice

            – dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe, diplome)

            – potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a; (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslike ugovora o radu, rješenja i sl.)

             – uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Dicmo
Dicmo Kraj 43
21232 Dicmo

s naznakom:  „Oglas – radnik/ca za za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu Za sretniju starost u svome domu“ 

u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Općine Dicmo.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAČELNIK OPĆINE DICMO
Petar Maretić 

ferata@ferata.hr
0997370409