TOMMY mel

Općina Dicmo: Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Radnoj zoni Dicmo

Autor/ica
Objavljeno: 6 svibnja, 2024
grb dicmo

Općinsko vijeće na 22. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine donijelo je Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Radnoj zoni Dicmo putem javnog natječaja.

Zemljište površine 5.000 metara kvadratnih je u vlasništvu Općine Dicmo, katastarska općina Kraj, kat.č.br. dio 987/306, radna oznaka P23 i dio P22, prostorno-planska namjena – poslovna.

Početna cijena po metru kvadratnom je 10,14 eura, a ukupna početna cijena 50.700 eura. Jamčevina je određena u iznosu od 5.070 eura.

Na navedenom zemljištu je, prema uvjetima Urbanističkog plana uređenja Radne zone Dicmo UPU 12. moguća gradnja proizvodnih, servisnih, skladišnih i uslužnih sadržaja.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 dana odn dana objave o0bavijesti o traspisivanju natječaja u dnevnom tisku, na adresu Općina Dicmo, Kraj 21230 Dicmo, putem pošte ili osobno u zatvorenom omotu s upozorenjem ‘Ne otvaraj’ i s naznakom ‘Ponuda na natječaj za građevinsko zemljište’.

Otvaranje ponuda održat ćes e u prostorijama Općine Dicmo trećeg dana nakon isteka roka za dostavu ponuda, s početkom u 10 sati, a ako je taj dan neradni, onda u isto vrijeme prvog sljedećeg radnog dana.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 06. svibnja 2024. godine, a istog dana ova je Odluka objavljena na mrežnoj stranici Općine Dicmo www.dicmo.hr  te na oglasnoj ploči Općine Dicmo.

ferata@ferata.hr
0997370409