mel

Općina Dicmo objavila Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Autor/ica
Objavljeno: 25 ožujka, 2024

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Dicmo u 2024. godini (Službeni glasnik Općine Dicmo broj 1/2024), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci za radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za opće poslove – 1 polaznik/ica.

Javni poziv

ferata@ferata.hr
0997370409