TOMMY mel

Općina Dicmo: Oglas – namještenik za opće komunalne poslove – komunalni radnik

Autor/ica
Objavljeno: 23 travnja, 2024
dicmoooooooooo

Na temelju članka 28. 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/2008 i 61/2011, 4/2018 i 112/2018 -u daljnjem tekstu: Zakon) i Plana prijma u službu („Službeni glasnik Općine Dicmo” 1/2024), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo, raspisuje oglas za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo na radno mjesto :

– NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNE POSLOVE -KOMUNALNI RADNIK – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, zbog obavljanja privremenih poslova i poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OGLAS

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Poveznice za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (” Narodne novine” br. 121/2017, 98/2019, 84/2021 )

Poveznica na stranicu Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na kojoj su navedeni pod kojim uvjetima osobe s invaliditetom ostvaruju prednost pri zapošljavanju

Kandidat pripadnika nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalnih manjina.

 

ferata@ferata.hr
0997370409