Općina Dicmo: POZIV NA JAVNI UVID nositeljima prava na nekretninama…

Autor/ica
Objavljeno: 31 svibnja, 2022
grb dicmo

Temeljem odredbi članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19, 144/21), članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182 od 24. listopada 2012.,
Objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 011-01/19-01/03 od 02. travnja 2019., Odluke o
nerazvrstanim cestama u općini Dicmo, Klasa: 021-01/09-01/36, Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o nerazvrstanim cestama, Klasa: 021-01/20-01/28 i Odluke o grobljima u općini Dicmo,
Klasa: 363-01/11-01/12, Odluke o dopunama Odluke o grobljima 363-01/11-01/19 upravitelj
nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture OPĆINA DICMO, KRAJ 43, 21232 DICMO, i
izrađivač elaborata tvrtka Geo-mond d.o.o. objavljuju:


POZIV NA JAVNI UVID

nositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče s nekretninama na kojima su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste i komunalna infrastruktura:


1. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-KRA-27, NC-KRA-39
Opis dionice: od ŽC 6120 prema Podima, kod Zečevića i kod Pivića (nerazvr. cesta izvedena
je na dijelu č. z. 987/3 u K.O. Kraj)
2. Oznaka komunalne infrastrukture: groblje u naselju Sušci
Opis komunalne infrastrukture: groblje u naselju Sušci, uz crkvu, ograđeni prostor
zemljišta unutar kojeg se nalaze grobna mjesta, pješačke staze unutar i oko ograđenog
prostora te pripadajuće javne površine uz groblje (komunalna infrastruktura izvedena je na
dijelu č. z. 2019, *184, 2017, 2016/2, 2027, 2026, 2025, 2020, 2039/1 i 2024/1 u K.O. Sušci)
3. Oznaka komunalne infrastrukture: groblje u Krušvaru
Opis komunalne infrastrukture: groblje u Krušvaru, uz crkvu sv. Ivana, ograđeni prostor
zemljišta unutar kojeg se nalaze grobna mjesta, pješačke staze unutar i oko ograđenog
prostora te pripadajuće javne površine uz groblje (komunalna infrastruktura izvedena je na
dijelu č. z. 1085, 1084/2, 1074/1 i 1086 u K.O. Krušvar)
4. Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC-KRU-65
Opis dionice: Od LC 67086, ispod crkve sv. Ivana i groblja, prema Ćurković (nerazvr. cesta
izvedena je na dijelu č. z. 1074/1, 1053/1 u K.O. Krušvar)
5. Oznaka komunalne infrastrukture: bunar i javna površina u Sičanima, kod crkve sv. Nikole
Tavelića
Opis komunalne infrastrukture: bunar, boćalište, dječje igralište, parking i pripadajuća javna
površina u Sičanima, kod crkve sv. Nikole Tavelića (komunalna infrastruktura izvedena je
na dijelu č. z. 1687/2, 1937/2 i 1686 u K.O. Sićane)

Datum započinjanja radova: 03.06.2022.

Snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i navedene komunalne infrastrukture, te pripadajuće geodetske elaborate izvedenog stanja izradit će ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta, Geomond d.o.o.,Vinogradska 37, Split. Općina Dicmo će, na datum započinjanja radova, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojima se nalaze predmetne ceste, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.
Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče s nekretninama na kojima su izvedene navedene nerazvrstane ceste i navedena komunalna infrastruktura da dođu na javni uvid u geodetske snimke i elaborate izvedenog stanja, koji će se održati u četvrtak 9.06.2022. od 9 do 11 sati, u vijećnici Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo.

Prilikom javnog uvida zainteresirani će moći dobiti stručna pojašnjenja vezana uz izradu snimki izvedenog stanja i pripadajućih geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh