TOMMY mel

Općina Hrvace: Obavijest za nositelje prava na nekretnine – Javni skup 24.04.2024

Autor/ica
Objavljeno: 19 travnja, 2024

OBAVIJEST za nositelje prava ne nekretnine na području Općine Hrvace za dijelove K.O. Hrvace i K.O. Satrić.

Dana 3.06.2024. godine počinje terenski dio posla na novoj katastarskoj izmjeri za dijelove katastarskih općina Hrvace i Satrić na javnom skupu koji će se održati 24.04.2024. godine.

U 18 sati u Društvenom centru u Hrvacama, Hrvace 310, upoznat ćete se sa svim detaljima vezanim za novu katastarsku izmjeru, a posebno o načinu obilježavanja i označavanja vaših parcela.

MOLIMO VAS DA SE PO DOBIVENOM POZIVU ODAZOVETE U ŠTO VEĆEM BROJU JER JEDINO TAKO NOVA KATASTARSKA IZMJERA IMA SMISLA.

Za sve potrebne informacije i upute obratite se GEODETSKOM ZAVODU d.d. SPLIT, Ruđera Boškovića 20, 21000 Split,

tel: 021/470-899, 021/470-911, fax: 021/470-937,

e-mail: ni_hrvace@geozavod-st.hr

katastar hrvace

ferata@ferata.hr
0997370409