mel

Općina Otok: Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Autor/ica
Objavljeno: 4 ožujka, 2023
opcina otok grb x x

Općina Otok raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za 2023.g. za Mjere:

1. POTPORA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
1.1. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje muznih krava, ovaca i koza
1.2. Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za skladištenje voća i povrća te nabavu opreme za berbu, sortiranje, pakiranje i skladištenje voća i povrća
1.3. Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje plastenika i staklenika (minimalna površina 150 m2) za proizvodnju voća, povrća, cvijeća i sl.
1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada
1.5. Potpora očuvanju i proširenju stočnog fonda
1.6. Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
1.7. Potpora za nabavku nove opreme, alata i strojeva za razvoj poljoprivredne proizvodnje

2. POTPORA INVESTICIJAMA U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
2.1. Potpore ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

3. POTPORA ZA PROMOCIJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
3.1. Potpora za sudjelovanje na sajmovima/manifestacijama

Potpore se dodjeljuju sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL. L. 352, 24. prosinca 2013.)

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Općine Otok u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu: Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, ‘POTPORA – Mjera ___’ (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana sredstva)

Rok za podnošenje popunjenih Zahtjeva s traženom dokumentacijom je od dana objave Javnog poziva do 30. travnja 2023. godine. Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv

Zahtjev za potpore

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Program potpora poljoprivredi

ferata@ferata.hr
0997370409