TOMMY mel

Općina Otok: Oglas za prijave na javne radove ‘Komunalni poslovi – održavanje javnih površina u Općini Otok’

Autor/ica
Objavljeno: 15 travnja, 2024
otok grb

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:112-01/24-01/02
URBROJ: 2181-36-02/1-24-01

Otok, 15.travnja  2024.godine

Na temelju članka 46.  Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok” broj 05/21-pročišćeni tekst) i suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Otok  raspisuje

OGLAS
za prijam u javne radove u Općini Otok temeljem programa Javnih radova ‘Komunalni poslovi – održavanje javnih površina u Općini Otok’

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Otok radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada – „Komunalni poslovi – održavanje javnih površina u Općini Otok“, mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024. godini. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Otok.

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik na uređenju okoliša

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacija, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine

Kratak opis poslova: Komunalni radovi sukladno programu javnih radova „Komunalni poslovi – održavanje javnih površina u Općini Otok“

Mjere mogu koristiti 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

Kandidati su dužni uz prijavnicu priložiti sljedeću dokumentaciju:

– preslika osobne iskaznice,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojim se dokazuje status određen unutar ciljanih skupina

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu u roku 8 dana od objave na HZZ-u, a najkasnije do 23. travnja 2024. godine osobno ili putem pošte (preporučeno), na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok  s naznakom ‘Za oglas – Javni radovi’.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Otok.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon 021/834-503.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dušan Đula

ferata@ferata.hr
0997370409