Počele prijave poreza na dohodak za 2020.

Autor/ica
Objavljeno: 19 siječnja, 2021
prijava poreza

Početkom ove godine Porezna uprava RH počela je sa zaprimanjem prijava obrazaca za godišnji obračun poreza na dohodak za 2020. godinu.

​Svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH)  za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac  ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do ponedjeljka, 1. ožujka 2021.

Građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala mogu kroz sustav ePorezna predati Obrazac ZPP-DOH.

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnose porezni obveznici akosu u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga; porezni obveznci – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.​

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu; dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece); umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici; dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu; koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu; koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više); nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh