DANI_ALKE mel PM SOLAR

Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 31 siječnja, 2024

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ

Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

KLASA:350-01/23-01/02
URBROJ:2181-12-05-24-05
Trilj, 25. siječnja 2024. godine

Na temelju čl. 104. Zakona o prostorom uređenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Odluke gradonačelnika Grada Trilja, KLASA: 350-01/23-01/02 i URBROJ:2181-12-03-24-04 od 22. siječnja 2024. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja, objavljuje:

 PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja

 

  1.  Ponovni javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja započinje dana 30. siječnja 2024. godine i traje 8 dana, zaključno do 06. veljače  2024. godine.
  2. Tijekom trajanja javnog uvida, grafički i tekstualni dio te obrazloženje i sažetak za javnost prijedloga predmetnog Plana bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Trilja www.trilj.hr te izloženi u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 12,00 sati
  3. Javno izlaganje o prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem Izrađivača održat će se dana 01. veljače 2024. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji gradske vijećnice Grada Trilja (prostorija iznad Kino dvorane), Poljičke republike 17 b.
  4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji je u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.
  5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javnog uvida upisom u knjigu primjedbi, na zapisnik o javnom izlaganju, elektroničnom poštom: grad@trilj.hr ili na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Upravni odjel za prostorno uređenje imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja

Prilozi i kartografski prikazi mogu se preuzeti u nastavku:

1.koristenje i namjena povrsina
2.1.promet
2.2.posta i elek.kom
2.3.energetski sustavi
2.4.vodnogospodarski sustav
3.1.uvjeti za koristenje
3.2.podru─Źja ogranicenja u koristenju
3.3 podrucja primjene posebnih mjera zastite
4.1. GP Vojnic, Kosute, Trilj, Gardun
4.2. GP Vojnic, Gardun
4.3. GP Vojnic
4.4. GP Trilj, Vedrine, Jabuka
4.5. GP Caporice, Strmendolac
4.6. GP Jabuka, Grab, Vrabac
4.7. GP Podi
4.8. GP Velic
4.9. GP Krivodol
4.10.GP Ljut, Vostane
4.11. .GP Vostane, Roze
4.12. GP Bisko
4.13. GP ugljane, nova sela
4.14. GP ugljane, nova sela
4.15. GP cacvina
4.16. GP vrpolje
4.17. GP budimiri, vinine
4.18. GP budimiri
4.19. GP strizrep
4.20. GP strizrep
4.21. GP tijarica
4.22. GP tijarica
4.23. GP kamensko
ID PPUG TRILJ_obrazlozenje
ID PPUG TRILJ_sazetak_za_javnost
PPUG Trilj _ Odredbe PPUG Trilj _ pročišćeni tekst

 

ferata@ferata.hr
0997370409