MIRO_BULJ IVAN_ŠIPIĆ HDZ NLM IZBORI 2024

Potpora događanjima u turizmu koja su snažan motiv dolaska turista te stvaraju dodatnu ponudu

Autor/ica
Objavljeno: 20 veljače, 2024
brnaski dernek

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjela za turizam, pomorstvo i promet objavio je javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko – dalmatinsku županiju u 2024. godini.

Planirana su sredstva namijenjena za provedbu Programa potpore događanjima u turizmu na području Splitsko – dalmatinske županije koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista u destinaciju te stvaraju dodatnu ponudu u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, javne ustanove, obrti i trgovačka društva.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje događanja koji će se provoditi tijekom 2024. godine.

Događanje može kandidirati samo jedan organizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator. Potpore će se odobravati događanjima prema bodovnoj listi.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljivati će se za sufinanciranje sljedećih projekata:

– Projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, eno-gastro, pustolovni turizam, IT i znanstveni turizam)

– Potpore TOP događanjima – prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak Splitsko – dalmatinsku županiju

– Međunarodna događanja – međunarodna događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 5.000 posjetitelja.

Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom, u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu Splitsko – dalmatinske županije ( ili direktno u Pisarnicu Splitskodalmatinske županije): Splitsko-daklmatinska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet, Vukovarska 1, 21 000 Split, ‘Prijava na javni poziv – Program potpore događanjima u turizmu od interesa za  Splitsko – dalmatinsku županiju’.

JAVNI POZIV

ferata@ferata.hr
0997370409