mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

Projekt ‘Stećci – nijemi svjedoci srednjovjekovlja’

Autor/ica
Objavljeno: 2 lipnja, 2023
PROJEKT STECCI

Turistička zajednica grada Trilja i Muzej triljskog kraja, uz sufinanciranje Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, započeli su drugu fazu projekta ‘Stećci – nijemi svjedoci srednjovjekovlja’. Prva faza projekta podrazumijevala je terenske preglede, utvrđivanje stvarnog stanja i uspostavljanje liste prioriteta, kao i prikupljanje svih potrebnih suglasnosti za drugu fazu realizacije.

Na širem području Grada Trilja, u brojnim naseljima koja mu administrativno pripadaju, pronalazimo niz lokaliteta sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, stećcima različitih tipova; ploča, sanduka i sljemenjaka koji datiraju od 13. do 16. stoljeća te ‘križina’ koje datiraju i u nešto kasnija razdoblja. Lokaliteti u mjestima Vrpolje i Košute su dodatno vrednovana, jer su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Atraktivni sljemenjaci s reljefnim prikazima lova, plesa, konjanika i sličnih motiva su iznimno reprezentativni, no u projektu će se valorizirati i lokaliteti s drugim tipovima stećaka. Temeljem podataka iz stručne i znanstvene literature (Ante Milošević, Ivan Mužić i drugi) locirani su lokaliteti, prikupljene informacije, te su započele aktivnosti postavljanja info tabli na lokalitetima s ciljem njihove prezentacije u kulturno-turističke svrhe. U sklopu projekta označit će se i drugi lokaliteti koji ne spadaju u kategoriju stećaka: Vodosprema i Crkva Gospe od Ružarija u Veliću, Spomenik rijeci Cetini autora Vanje Radauša u gradskom parku Trilj, Viseći most u Trilju.

Info table su postavljene u sljedećim naseljima: Strmendolac, Velić (Vodosprema ), Košute, Bisko, Vrpolje, Budimiri, Strizirep, Krivodol. Uskoro se očekuje postavljenje i ostalih lokaliteta: Voštane, Tijarica, Velić (Crkva Gospe od Ružarija i stećci) , Trilj (fontana i most). Na ovaj način će veliki broj mjesta u okolici grada Trilja dobiti tematske turističke sadržaje temeljene na znanstvenoj podlozi.

ferata@ferata.hr
0997370409