Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 16 studenoga, 2021

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15.), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 15. studenoga 2021. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 15. studenoga do 15. prosinca 2021. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 15. prosinca 2021. godine na e-mail: grad-trilj@st.t-com.hr

Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr

Tekst nacrta prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga proračuna za 2022.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh