mel

Sinj, Dicmo i Dugopolje u projektu Aglomeracije Split

Autor/ica
Objavljeno: 29 veljače, 2024
aglomeracija split

U medijskom prostoru u ponedjeljak 26. veljače istaknuta je vijest o tome kako će razvoj naših gradova u budućnosti umnogome ovisiti i o sredstvima iz europskih fondova.

Tom prigodom u Zadru i Šibeniku predstavljene su nove prilike koje se nude kako bi se razina života u ta dva dalmatinska grada podignula na još veću razinu. Pored ova dva grada naglašeno je kako će se u još 20 hrvatskih gradova uložiti novac EU-a u njihov razvoj.

Naime, naglašeno je kako se na ta 22 grada dijeli 680 miljuna eura, a da u tim gradovima živi 68 posto hrvatskog stanovništva. Zanimalo nas je koji su to gradovi koji će dobiti pozamašan europski novac i jesu li na popisu gradovi s područja cetinskog kraja (Sinj, Trilj, Vrlika).

Iz odgovora kojeg smo dobili iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova detaljno su objasnili kako se radi o financijskom razdoblju 2021. – 2027. ITU mehanizmu koji  se provodi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) u 22 hrvatska grada. Navedena su 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Zatim 10 gradova središta većih urbanih sredina: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci, te 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Kada su u pitanju gradovi i općine s područja cetinskog kraja, oni se nalaze u projektu Urbane aglomeracije Split. Na tom popisu sa svojim projektima su Grad Sinj i Općina Dicmo, a tu su još uz Split, Kaštela, Omiš,  Solin i Trogir, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana.

Što se tiče Grada Sinja, dio sredstava iz Aglomeracije Split usmjeren je na dva projekta:

  1. Inovacijski centar za digitalnu poljoprivredu – postojeću, zapuštenu i napuštenu zgradu na Štaliji, u posjedu i  vlasništvu Grada Sinja koja zbog svog trenutnog stanja nije za upotrebu planira se obnoviti te prenamijeniti u Inovacijski centar.
  2. Objekt u Glavicama – postojeću napuštenu, zapuštenu i neodržavanu građevinu u vlasništvu Grada Sinja, kao brownfield objekt,  planirano je rekonstruirati i nadograditi, opremiti, te prenamijeniti u društvenu namjenu, dječji vrtić.

Kada je u pitanju Općina Dicmo, sredstva su usmjerena na projekt izgradnje Kulturno-interpretacijskog centra i pripadajuće prometnice. U Općini Dugopolje uz ostale sadržaje kroz ovaj projekt dolaze sredstva za dovršetak sportske dvorane, a dio sredstava ide za projekte razvoja i usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ.

ferata@ferata.hr
0997370409