bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

Sinj: Diplomanti u 2020. dobili potporu u ukupnom iznosu od 95 tisuća kuna

Autor/ica
Objavljeno: 21 siječnja, 2021
diplome i doktorati

 

Grad Sinj i ove godine dodjeljuje potpore za diplomske i doktorske radove, koji se tematski – naslovno i sadržajno izričito odnose na društvena pitanja vezana za Grad Sinj.

Natječaj za dodjelu potpora objavljen je 19. siječnja i otvoren je do 31. ožujka za radove obranjene tijekom 2020. godine, odnosno do 31. prosinca 2021. godine za radove koji će biti obranjeni u 2021. godini. Prijedlog liste kandidata za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove obranjene u 2020. i 2021. godini bit će objavljen kvartalno tijekom ove godine, odnosno u roku od tri mjeseca od isteka roka za podnošenje prijava.

Prema Pravilniku o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Sinja krajem 2017. godine, pravo na potporu u iznosu do 5 tisuća kuna ostvaruje se obranom diplomskog rada kojim se stječe akademsko zvanje magistra struke, magistra inženjera struke, doktora struke, sveučilišnog specijalista i stručnog specijalista, a pravo na naknadu u iznosu do 10 tisuća kuna ostvaruje se obranom doktorskog rada kojim se stječe akademsko zvanje doktora znanosti ili doktora umjetnosti.

Podsjetimo, tijekom 2018. godine Grad Sinj je isplatio 8 potpora za diplomske radove, a 2019. godine 6, u ukupnom iznosu od 70 tisuća kuna. Budući da u donesenom Pravilniku nije bilo naznačeno kako je riječ o potporama u neto iznosu, tijekom dodjele potpora za 2017. i 2018. godinu od predviđenih iznosa odbijeni su porezi i doprinosi pa su diplomantima umjesto pojedinačnih potpora od 5 tisuća kuna dodijeljene potpore od oko 3,2 tisuće kuna.

U listopadu 2019. godine Gradsko vijeće je donijelo Izmjene i dopune Pravilnika te se potpore nakon toga dodjeljuju u ukupnom neto iznosu od 5, odnosno 10 tisuća kuna. Tako je tijekom 2020. godine potpore dobilo 19 diplomanata koji su zadovoljili uvjete natječaja, u ukupnom iznosu od 95 tisuća kuna.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh