MIRO_BULJ IVAN_ŠIPIĆ HDZ NLM IZBORI 2024

Sinj: Na 19. sjednici vijećnici prihvatili Program Dana Alke i Velike Gospe

Autor/ica
Objavljeno: 5 srpnja, 2023
gradsko vijece sinj

Foto: Petar Malbaša

Održana je 19. sjednica sinjskog Gradskog vijeća. Na prozivci je bilo 15 od 19 vijećnika. Petnaestak minuta kasnije radu sjednice pridružio se vijećnik NL dr. Jadrijevića Filip Klarić Kukuz, a na 3. točki Dnevnog reda i vijećnica Mosta Gabrijela Putnik Vučković. Na sjednici nisu bili vijećnik NL dr. Jadrijevića Denis Glavan i vijećnica DP-a Mirjana Babić.

U okviru aktualnog sata gradonačelniku Miru Bulju postavljeno je 8 vijećničkih pitanja, od kojih 4 vijećnici Mosta, 2 vijećnik SDP-a i 2 HDZ-a.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili Prijedlog Programa Kulturno-zabavne i sportske manifestacije ‘Dani Alke i Velike Gospe 2023.’ s Troškovnikom ‘teškim’ 75.100 eura u neto iznosu. U raspravi su istaknuli kako je koncept manifestacije zastario te da je potrebno unijeti promjene. Kao primjer dobrih ljetnih manifestacije vijećnik SDP-a Nikola Vučković istaknuo je triljski Thrill blues Festival i Dane glumaca u Zagvozdu. Vučković je dodao da nisu gradski vijećnici stručni da osmisle kvalitetan koncept te da bi to trebalo povjeriti stručnim osobama, Sinjanima poput Hane Breko Kustura, Goran Ugrin i drugima. Vijećnici su se složili i da je preko 60 događaja u programu previše, da bi dovoljno bilo 10 do 20 kvalitetnih programa koji će privući širu publiku. Između ostalih za riječ se javio i vijećnik Mosta Zvonko Maras koji je dodao da bi Kulturno vijeće Grada Sinja trebalo preuzeti funkciju donošenja Programa Dana Alke i Velike Gospe ili da se osnuje radno tijelo mladih ljudi koji bi dali svoje prijedloge. Vijećnik Mosta Frano Boko kazao je da je Odbor raspravljao o programima koji su stigli na natječaj te da nije imao ovlasti mijenjati ih. U obranu Programa stao je gradonačelnik Miro Bulj, koji je dodao da su kritike djelomično i opravdane. Istaknuo je da je prošle godine posjećenost programa bila odlična te da vjeruje da će tako biti i ove, pogotovo jer su uvršteni i neki novi, kao što je pop koncert duhovne glazbe. Istaknuo je da neki programi prezentiraju tradiciju Sinja i Cetinske krajine te da su kao takvi zanimljivi i domaćima i gostima. Za Program DAVG je glasovalo 14 vijećnika, a Klarić Kukuz i Vučković su bili suzdržani.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku na zaključivanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa “Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine” d.o.o. i Grada Sinja. Obrazlažući Prijedlog direktor VIOCK-a Josip Mioč kazao je kako se ovim aktom želi postići uređenje poslovnih odnosa između Grada i VIOCK-a u cilju uspješne realizacije ugovora o radopvima na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije državne ceste u okviru Grupe 3 Aglomeracije Sinj, kroz ukupan trošak asfaltiranja preko 3 metra.

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu grada Sinja također je jednoglasno prihvaćen. Ovom Odlukom Grad sinj je VIOCK-u darovao nekretnine u svrhu građenja uređanja Pročistača otpadnih voda u sklopu Projekta Aglomeracija.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Sinju za provedbu ulaganja u projekt opremanja građevine područnog vrtića ‘Ljiljan’, Turjaci-DV ‘Bili cvitak’ Sinj, dobavom i postavljanjem sunčane (fotonaponske) elektrane i klima uređaja, vijećnici su također jednoglasno prihvatili.

Prijedlog vijećnika SDP-a Nikole Vučkovića – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi nije naišao na pozitivna mišljenja gradskih vijećnika, kao ni gradonačelnika Mira Bulja te je Vučković isti povukao s Dnevnog reda.

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu određivanja iznosa naknade zbog blizine odlagališta komunalnog otpada Mojanka i umanjene kakvoće življenja, kojeg je podnio HDZ, nije prihvaćen. Prijedlog naišao na odobravanje ostalih vijećnika ni gradonačelnika Bulja. Između ostalih vijećnik Klarić Kukuz je kazao da ga žalosti smanjenje iznosa u proračunu za sanaciju odlagališta Mojanka, ali da ovakva naknada nije ispravljanje nepravde prema mještanima Brnaza i Turjaka, već njihovo ponižavanje. Podsjetio je da je predlagao povećanje naknade jedinicama lokalne samouprave za odlaganje otpada, što nije realizirano, te da je predlagao ulaganje Grada Sinja u poboljšanje infrastrukture na području Brnaza i Turjaka, do čega također nije došlo. Maras je između ostaloga kazao da Grad ne može po zakonu biti donositelj ove odluke, jer odlagalištem upravlja Čistoća Cetinske krajine, pa ako bi Grad i preuzeo ovu obvezu i plaćao naknadu, to isto ne bi činile ostale jedinice lokalne samouprave koje na Mojanku također odlažu otpad. Dodao je da je Prijedlog pravno je manjkav i da se kao takav ne može donijeti. Za Prijedlog je glasovalo 5 vijećnika HDZ-a, protiv su bila 3, a 6 ih je bilo suzdržano.

Jednoglasno su prihvaćene i posljednje dvije točke Dnevnog reda: Izvješće o radu DVD a Sinj s financijskim izvješćem za 2022. godinu te Izvješće o radu JVP Sinj s financijskim izvješćem za 2022. godinu, koje je obrazložio zapovjednik JVP Sinj Stipe Ančić.

ferata@ferata.hr
0997370409